Het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal te Gent en het verdwenen paneel van de Rechtvaardige Rechters.
                  Wie het Lam Gods van de gebroeders van Eyck wil bestuderen of er
       gewoon van wil genieten, heeft de keuze uit verschillende boeken met kleurenfoto's van onder anderen Alfons Dierick of Paul Maeyaert*.
Die foto's zijn wel niet te vergelijken met het aanschouwen van het echte altaarstuk in de
Sint-Baafskathedraal te Gent waar het dagelijks honderden bezoekers heeft. Het Lam Gods staat sinds 1986 opgesteld in de Doopkapel op een wijze die niet optimaal is. In 2020 wordt het retabel verhuisd naar de Sacramentskapel. Ondertussen zijn het grote middenpaneel met het Lam en de vier onderste zijpanelen van de binnenkant in het MSK waar ze gerestaureerd worden**.
De buitenpanelen werden eerder gerestaureerd en zijn te zien in de Doopkapel waar tussen 12 uur en 13 uur het retabel gesloten wordt. De onderste panelen van de binnenkant zijn voorlopig vervangen door foto's.

Om het Lam Gods ooit in ideale omstandigheden gezien te hebben, moest men het bezocht hebben tussen 1920 en 1934. Dit is de enige periode in de laatste eeuwen, gedurende dewelke het retabel kompleet in de Sint-Baafskathedraal aanwezig en volop in de belangstelling was.
Na het Vredesverdrag van Versailles waren de zijpanelen vanuit Duitsland teruggekeerd naar Gent om samen met Adam en Eva en de centrale panelen het retabel te herenigen. In 1932 werd met veel luister de vijfhonderdste verjaardag van het Lam Gods gevierd. Dit was ook de tijd van de polemieken aangaande het kwatrijn en het al dan niet bestaan van Hubert van Eyck.

In de nacht van 10/11 april 1934 verdwenen twee panelen uit hun kaders van onder links.
We kennen het officiële verhaal van de zogezegde diefstal, de teruggave van het Johannes
de Doper, de afpersingsbrieven, mislukte onderhandelingen en tenslotte het overlijden van de vermeende afperser, Arsène Goedertier, die zijn geheim in zijn graf meenam. Goedertier wordt
in één adem ook de dief genoemd en daarmee is het verhaal voor de meesten rond.
Niet voor de vele speurders die ondertussen vijfentachtig jaar zijn blijven zoeken naar de ware toedracht van de verdwijning of naar de eventuele bergplaats van de Rechtvaardige Rechters.
De meeste onderzoekers bestuderen de afpersingsbrieven en wat teruggevonden schetsen,
waarvan elke letter, elk potloodlijntje, een aanleiding is voor nieuwe theorieën.

Waar echter bijna niemand naar aanwijzingen zoekt is op het verdwenen paneel, de RR zelf.
Zouden de originele Rechtvaardige Rechters ons verder kunnen helpen bij de opsporing?
Het paneel is uiteraard weg en vervangen door een kopie van Van Der Veken. Dus moeten we
ons behelpen met oude foto's van voor de verdwijning in april 1934. "Het Lam Gods" van Peter Schmidt (Davidsfonds/Leuven 1995) bevat zo een afbeelding van de Rechtvaardige Rechters
en die zwart wit foto van voor de verdwijning is duidelijk genoeg is om bestudeerd te worden.
Het is met die afbeelding van het verdwenen paneel dat Frans Wentholt aan de slag ging...


...en inderdaad hij dacht een detail te zien dat niemand eerder gevonden had   Het Hoofd in de rots

  

kleurenafbeelding van het verdwenen originele paneel
De Rechtvaardige Rechters

alle pagina's                            volgende pagina > >* Momenteel is de beste manier om het Lam Gods
in detail te bestuderen de website met duizenden
detailfoto's die samengevoegd zijn op
Closer to Van Eyck

**De kopie van de Rechtvaardige Rechters
werd eerder gerestaureerd in het KIK
en is nu ook in het MSK samen
met de te restaureren panelen.

©
copyright 2004/2019
Karel Julien Cole


(reacties - tips - vragen)

contact