Het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal te Gent en het verdwenen paneel van de Rechtvaardige Rechters.
                  Wie het Lam Gods van de gebroeders van Eyck wil bestuderen
       of er gewoon van wil genieten, heeft de keus uit verschillende boeken
met kleurenfoto's van onder anderen, Alfons Dierick of Paul Maeyaert.
*
Die foto's zijn wel niet te vergelijken met het aanschouwen van het echte altaarstuk in de
Sint-Baafskathedraal te Gent waar het dagelijks honderden bezoekers heeft. Het Lam Gods
staat sinds 1986 opgesteld in de Doopkapel op een wijze die niet optimaal is. De glazen kooi
beschermt het schilderij, maar laat niet toe het te sluiten en te openen. Daardoor is het nu
niet meer mogelijk de buitenkant van de panelen te zien zoals het hoort.* Om het Lam Gods
ooit in ideale omstandigheden gezien te hebben, moest men het bezocht hebben tussen 1920
en 1934. Dit is de enige periode in de laatste eeuwen, gedurende dewelke het retabel kompleet
in de Sint-Baafskathedraal aanwezig en volop in de belangstelling was. Na het Vredesverdrag
van Versailles waren de zijpanelen vanuit Duitsland teruggekeerd naar Gent om samen met
Adam en Eva en de centrale panelen het retabel te herenigen. In 1932 werd met veel luister
de vijfhonderdste verjaardag van het Lam Gods gevierd. Dit was ook de tijd van de polemieken
aangaande het kwatrijn en het al dan niet bestaan van Hubert van Eyck.

In de nacht van 10/11 april 1934 verdwenen twee panelen uit hun kaders van onder links.
We kennen het officiële verhaal van de zogezegde diefstal, de teruggave van het Johannes
de Doper, de afpersingsbrieven, mislukte onderhandelingen en tenslotte het overlijden van
de vermeende afperser, Arsène Goedertier, die zijn geheim in zijn graf meenam. Goedertier
wordt in één adem ook de dief genoemd en daarmee is het verhaal voor de meesten rond.
Niet voor de vele speurders die ondertussen meer dan tachtig jaar zijn blijven zoeken
naar de eventuele bergplaats van het paneel of naar de ware toedracht van de verdwijning.
De meeste onderzoekers bestuderen de afpersingsbrieven en wat teruggevonden nota's en
schetsen waarvan elke letter, elk potloodlijntje, een aanleiding is voor nieuwe theorieën.

Waar echter bijna niemand naar aanwijzingen zoekt is op het verdwenen paneel zelf. Zouden
de originele Rechtvaardige Rechters ons verder kunnen helpen bij de opsporing? Het paneel is
uiteraard weg en vervangen door een kopie van Van Der Veken. Dus moeten we ons behelpen
met oude foto's van voor de verdwijning in april 1934. Het "Het Lam Gods" van Peter Schmidt (Davidsfonds/Leuven 1995) bevat zo een afbeelding van de Rechtvaardige Rechters en die is
duidelijk genoeg is om bestudeerd te worden.
Het is met die afbeelding van het verdwenen paneel dat Frans Wentholt aan de slag ging...

en inderdaad hij dacht een detail te zien dat niemand eerder gevonden had   


het hoofd in de rots

  

kleurenafbeelding van het verdwenen originele paneel
De Rechtvaardige Rechters

alle pagina's                            volgende pagina > >

* Momenteel is de beste manier om het Lam Gods
in detail te bestuderen de website met duizenden
detailfoto's die samengevoegd zijn op
Closer to Van Eyck

*De buitenpanelen zijn nu te zien
in het MSK te Gent waar ze gerestaureerd worden.

©
copyright 2004/2015
Karel Julien Cole


(reacties - tips - vragen)
contact