Cécile Coupé werd in het jaar 1900 eenentwintig, haar zussen Marie en Louise, zevenentwintig en drieëntwintig. De drie ongehuwde zussen deelden een grote woning in de Komijnstraat, vlakbij de Burgstraat in Gent.
Het waren deftige Frans sprekende juffrouwen van de Gentse bourgeoisie. Artistiek begaafd, vooral Louise die bekendheid verwierf als schilderes van bloemen en vruchten. In het album staan verschillende teksten, tekeningen en aquarellen die getuigen van de manier waarop men in 1900 in die middens met elkaar omging.
We brengen op de volgende pagina's een mooie selectie met onder andere een tekening en een
vers van de mythische persoon die al meer dan vijfentachtig jaar gelinkt wordt aan de Rechtvaardige Rechters, het paneel van Van Eyck dat in de nacht van 10 op 11 april 1934 verdween uit de retabel van het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal te Gent.
We hebben het over een achterneef en goede kennis van de zussen Coupé . . . Arsène Goedertier

vervolg    > > >
of ga rechtstreeks
naar de tekening van
Arsène Goedertier

© 2005-2019
Karel Julien Cole
www.juliensart.be