..... Eerst een geheim onderzoek dat na een goede maand door de gerechtelijke politie werd overgenomen.
Maar er werd weinig of niets gevonden, noch de bewijzen van de betrokkenheid van Arsène, noch de ware toedracht of het verdwenen paneel zelf.
In 1937 werd de zaak gesloten maar niet begraven.
Tot vandaag wordt er verder gezocht, door de officiële diensten die af en toe een nieuwe hypothese ontvangen, maar vooral door speurders zoals erecommissaris Karel Mortier die met Noël Kerckhaert (+1994) verschillende boeken over deze onopgeloste zaak heeft uitgegeven.
Zij zijn echter niet de enigen, ook andere onderzoekers en journalisten hebben in al die jaren boeken en artikelen volgeschreven. En er zijn ook de vele amateurspeurders die blijven zoeken naar het verdwenen paneel. Tegenwoordig worden zelfs via het internet dagelijks bijdragen geleverd op verschillende websites over
het Lam Gods en de Rechtvaardige Rechters.

< < <   terug     vervolg   > > >