Het vermoeden dat de rots van Albert I op het
paneel van de Rechtvaardig Rechters staat was
zo wild dat een verkennend onderzoek nodig was vooraleer daarmee naar buiten te komen.
Dat onderzoek vond plaats in de zomer 2004 en
heeft ons vermoeden versterkt. Ook het Hoofd
dat we denken te zien, blijft standhouden.
Wij hebben ons met dat onderzoek vooral
toegespitst op de geschiedenis van de rots
en de abdij in Marche-les-Dames.
Op de vorige pagina's hebben we
aangetoond dat daar heel wat
"religieus" in de lucht hangt en
dat al sinds de tijd van de
eerste kruistochten.
Ook de dood van koning
Albert I behoort tot de
geschiedenis van de plek.
Wij zochten niet naar de
juiste toedracht van zijn
overlijden, maar
hij had een band met de
plek en is er gevonden.
Wat onvermijdelijk
leidde tot een
bijzondere aandacht
voor die rots.
Wij vragen ons af of de onvermijdelijke aandacht voor die rots in Marche-les-Dames
de aanleiding kan geweest zijn voor het verdwijnen van de Rechtvaardige Rechters.

Indien dit zo zou zijn dan komen er nog heel wat mogelijke vragen bij:
Wat zou de boodschap op het paneel in de vorm van het Hoofd kunnen betekenen?
Staan er nog meer verborgen boodschappen op het retabel van het Lam Gods?
Is de afbeelding van de rots gelijkend op MLD, een boodschap op zich?
Wie zou dan de opdracht kunnen gegeven hebben voor die boodschappen?
Wie waren dan de eventuele ingewijden voor wie de boodschappen bedoeld zijn....
toen in de tijd van Van Eyck, gedurende al die eeuwen en misschien nu nog?
Zou koning Albert I en de toenmalige prins Leopold ingewijden kunnen geweest zijn?
Van waar komt het religieuze karakter van de site bij de rots in Marche-les-Dames?
Hebben de Kruisvaarders of de Tempeliers er iets mee te maken
of de Orde van het Gulden Vlies?

Dus genoeg interessante onderzoeksmogelijkheden voor verschillende disciplines:
De kunsthistorici die de betekenis van het Lam Gods bestuderen.
De historici die alles uitpluizen over de Kruistochten, Tempeliers, Gulden Vlies,
de Bourgondische periode, de jaren dertig en onze huidige tijd.
De onderzoekers die zich met de verdwijning van de Rechtvaardige Rechters
bezighouden en eventueel ook diegenen die alsnog het mysterie van het
overlijden van koning Albert I willen oplossen.

Een historicus reageerde en ziet een verband met het Gulden Vlies.
Zijn reactie staat op de site van Patrick Bernauw (link hieronder)
Een andere reactie kwam van een kenner van de rotsen in Marche les Dames.
Hij toonde met recente foto's overtuigend aan dat de cover van Le Patriote Illustré
niet het platform van La Roche du Bon Dieu toont.
Het is wel degelijk koning Albert op een andere plek in Marche-les-Dames.

Misschien zullen we onze vragen over Marche-les-Dames in het Frans moeten stellen
en richten aan de historici die met de streek van Namen en de Maas vertrouwd zijn.

Wie zich verder wil verdiepen in deze thema's raden we als basis de volgende
boeken en links aan:

BOEKEN:

"Het Lam Gods" van Peter Schmidt - Davidsfonds/Leuven
(basisboek met mooie foto's ook van de originele Rechtvaardige Rechters)

"Het Lam Gods, Gent" van Peter Schmidt - Ludion/Gent
(een basisboekje, te verkrijgen in verschillende talen, zelfs het Japans)

"Van Eyck: Het Lam Gods - het mysterie schoonheid" Harold Van de Perre
Lannoo/Tielt (met veel detailfoto's en kunstzinnige uitleg)

"De verdwenen rechters - Analyse van een kunstroof" van Karel Mortier
Academia Press/Gent - (opvolger van het "Dossier Lam Gods")

"De wraak van het Lam Gods" van Rudy Pieters - Van Halewyck/Leuven

"Van Eyck De aanbidding van het Lam Gods" machtsdroom en esoterie
van Jo Bogaert - De Clip/Oosterzele.

"Van Eyck" van Till-Holger Borchert - Taschen
(basisboekje over het volledige werk van Van Eyck)

"De Val van Albert I" van Jacques A.M. Noterman - Van Halewyck/Leuven
(met grote foto's van de rots)

"Le Roi tué" van Jacques A.M. Noterman - Editions Jourdan le Clercq
(de oorspronkelijke Franstalige uitgave)

Dit zijn de boeken die we geraadpleegd hebben begin jaren 2000.
Ondertussen zijn er veel mooie boeken bijgekomen ter gelegenheid
van de restauratie van het Lam Gods en het VanEyckjaar 2020-21.

LINKS:

Blog van Patrick Bernauw de faction-auteur die heel wat geschreven heeft
over de Rechtvaardige Rechters en over koning Albert I en Marche-les-Dames.

Online boek van Vilain
internetboek van Maria De Roo uit Wetteren, nauw aansluitend bij onze vragen.

De startpagina
van deze website www.juliensart.be/rots

Alle pagina's
van de website op een rij.

 

contact
vragen en tips

copyright 2004/2021
© Karel Julien Cole