Het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal te Gent en het verdwenen paneel van de Rechtvaardige Rechters.
                                        Om het Lam Gods ooit in ideale omstandigheden gezien te hebben
moest men het bezocht hebben tussen 1920 en 1934. De enige periode in de laatste eeuwen gedurende dewelke het retabel kompleet in de Sint-Baafskathedraal aanwezig was.
Na het Vredesverdrag van Versailles zijn de panelen vanuit Duitsland teruggekeerd naar Gent om samen met Adam en Eva en de centrale panelen het retabel te herenigen. In 1932 werd met veel luister de vijfhonderdste verjaardag van het Lam Gods gevierd. Dit was ook de tijd van de polemieken aangaande het kwatrijn en het al dan niet bestaan van Hubert van Eyck.

In de nacht van 10/11 april 1934 verdwenen twee panelen uit hun kaders links onder.
We kennen het officiële verhaal van de zogezegde diefstal, de teruggave van het Johannes de Doper, de afpersingsbrieven, mislukte onderhandelingen en tenslotte het overlijden van de vermeende afperser, Arsène Goedertier, die zijn geheim meenam in zijn graf. Goedertier wordt in één adem ook de dief genoemd en daarmee is het verhaal voor de meesten rond. Niet voor de vele speurders die ondertussen negentig jaar zijn blijven zoeken naar de ware toedracht van de verdwijning of naar de eventuele bergplaats van de Rechtvaardige Rechters. De meeste onderzoekers bestuderen de afpersingsbrieven en wat teruggevonden schetsen, waarvan elke letter, elk potloodlijntje, een aanleiding is voor nieuwe theorieën.

Waar echter bijna niemand naar aanwijzingen zoekt is op het verdwenen paneel, de RR zelf.
Zouden de originele Rechtvaardige Rechters ons verder kunnen helpen bij de opsporing? Het paneel is uiteraard weg en vervangen door een kopie van Van Der Veken. Dus moeten we ons behelpen met oude foto's van voor de verdwijning in april 1934.
"Het Lam Gods" van Peter Schmidt (Davidsfonds/Leuven 1995) bevat een duidelijke afbeelding van de Rechtvaardige Rechters
en die zwart wit foto van voor de verdwijning is duidelijk genoeg om bestudeerd te worden.
Het is met die afbeelding van het verdwenen paneel dat we aan de slag gingen...


...en inderdaad dachten we een detail te zien dat niemand eerder gevonden had...   Het Hoofd in de Rots

  

kleurenafbeelding van het verdwenen originele paneel
De Rechtvaardige Rechters

alle pagina's                            volgende pagina > >Inzoomen op de kleinste details van het werk van Jan Van Eyck
kan op de website met detailfoto's die samengevoegd zijn op
Closer to Van Eyck

©
copyright 2004/2024
Karel Julien Cole


(reacties - tips - vragen)

contact