Christo en Jeanne-Claude
Wrapped Trees
foto, Julien K. Cole
meer foto's op Flickr
copyright christo 1997-98
naar vergroting  / foto: Julien K. Cole / copyright Christo
Fondation Beyeler and Berower Park, Riehen, Basel Switzerland 1997-1998
Sinds de beginperiode toen Christo nog van alles inpakte, speelden Christo en Jeanne-Claude met de idee van ingepakte bomen. Het allereerste concrete ontwerp kwam in 1964, een ingepakte liggende boom met dubbele stam voor het Spectrum in Bergeyk, de bakermat van de Vissers. Mia en Martin Visser waren kunst-
verzamelaars die nauwe contacten met verschillende artiesten onderhielden en de Christo’s in hun begin-
periode enorm gesteund hebben. De ontwerpcollage "empaquetage d’un arbre" is op zich een kunstwerk zoals de vele collages en tekeningen die Christo sinds het begin van de jaren zestig maakte.
De tekeningen en collages maakt Christo zonder hulp op zijn atelier in New York. Ook het inkaderen van de werken doet Christo zelf. De ontwerpen, die dikwijls tot 244 cm lang zijn, worden originelen genoemd en vormen het grote permanente oeuvre van de Christo’s dat over de wereld verspreid is in musea, galerijen en bij privé-verzamelaars. Het totale oeuvre omvat ook de empaquetages, de stapelingen en de etalagefronten uit de periode 1958-69. De vele tekeningen en collages worden beschouwd als kunstwerken op zich maar zijn meestal ontwerpen als voorbereiding voor een project. Zij zijn voor de Christo’s vooral belangrijk in functie van dat project dat zij willen realiseren. Vooraleer een project werkelijkheid wordt heeft Christo tientallen, soms honderden tekeningen en collages gemaakt als artistieke en technische voorbereiding. Ook als documentatie
bij de aanvraag van de toestemming voor het project zijn zij zeer belangrijk. De Christo's tonen afdrukken van die tekeningen aan de bewoners van de streek waar het project gepland is aan iedereen die ook maar geïn-
teresseerd is. Aangezien Christo en Jeanne-Claude voor honderd procent artistiek onafhankelijk wensen te blijven en geen enkele sponsoring aanvaarden, financieren zij elk project met de verkoop van die originele werken en grafieken. Eenmaal dat een project gerealiseerd is worden daarvan geen tekeningen en collages meer gemaakt. Dan zijn het de boeken en foto’s, vooral van Wolfgang Volz, de video-opnamen, posters en postkaarten die een blijvende herinnering worden. Het is trouwens op deze manier dat het werk van Christo en Jeanne-Claude door de media en ook het internet over de wereld verspreid wordt en bij iedereen bekend is. De Christo’s willen van de opbrengsten van die uitgaven niets ontvangen. Zo erg zijn zij gesteld op hun artistieke vrijheid en onafhankelijkheid.

The Wrapped Trees.
Het is in 1966 dat Christo een liggende boom inpakt in het Stedelijk van Abbe Museum in Eindhoven.
De volgende jaren worden meer bomen ingepakt waarvan er nog enkele terug te vinden zijn in privé-verzamelingen. Er volgen in die beginjaren ook ontwerpen voor het inpakken van een grotere groep bomen in het Forest Park in Saint Louis in 1966 en voor het inpakken van de bomen in Parijs op de
Avenue des Champs Elysées in 1969.
Deze projecten worden echter niet toegelaten en
het blijft bij prachtige tekeningen en een droom.
Het is eind 1996 als Ernst Beyeler een tentoon-
stelling plant over de magie der bomen voor zijn
nieuwe galerie bij Bazel. Deze tentoonstelling zal werken tonen van verschillende kunstenaars,
ook van de Christo's.
foto, Karel Julien Cole
een oude droom wordt werkelijkheid
De galerij ligt in een park, midden in de natuur. Ernst Beyeler
kent de droom van de Christo’s en stelt hen voor om ter gelegen-
heid van de tentoonstelling daar hun oude plannen te realiseren.
Christo en Jeanne-Claude zijn geïnteresseerd en met de hulp
van hun curator, Josy Kraft uit Bazel en hun vriend en fotograaf  Wolfgang Volz worden de mogelijkheden onderzocht en krijgt het idee vaste vorm. Christo zet zich aan het tekenen, gebruik-
makend van de foto’s van  Wolfgang Volz.. Jeanne-Claude, Josy Kraft en Ernst Beyeler staan in voor de organisatie. Wolfgang Volz, bijgestaan door zijn vrouw Sylvia en door de klimmer Frank Seltenheim die er bij de Wrapped Reichstag ook bij was, zullen de technische kant aanpakken. Wolfgang ontwerpt met de com-
puter voor de 178 bomen een passende omhulling. Er wordt een speciale stof geweven en touw gedraaid, zoals gewoonlijk na het wikken en wegen op kleur en kwaliteit en na de nodige testen in een windtunnel. De stof (55.000 m²) is van dezelfde kwaliteit als in Japan gebruikt om de bomen tegen sneeuw te beschermen. De kleur is grijs glanzend en door het losse weefsel wordt de stof tegen het licht transparant. Het touw (23.100m) is bruinkleurig.
Op 13 november 1998, na het vallen van de bladeren, start het inpakken. Enkel loofbomen van 2 tot 25 meter worden ingepakt door acht teams van arbeiders, klimmers en boomdeskundigen.
de Christo's zijn ook voortdurend aanwezig en rennen van het ene naar het andere team om instructies te geven en zelf de nodige correcties in de vouwen en de touwen te trekken. The Wrapped Trees is één van de weinige projecten waar zij zelf tijdens de realisatie nog veel in te brengen hebben. Dit komt door de grote verscheidenheid van de bomen en door de onvoorspelbaarheid hoe de stof zal vallen en rond de boom zal passen. Het is koud in november 1998, het regent af en toe en er is veel wind.
Het weekend van 22 november zijn de bomen ingepakt en wordt het helder zonnig weer. Christo en Jeanne-Claude zijn zelf verrast door het resultaat en blijven uren, hand in hand, rondwandelen tussen hun ingepakte bomen.

Een oude droom is werkelijkheid geworden.

foto, Sylvia © Volz
Ik ben er ook die maandag, 23 november, de eerste dag.
Twee nachten in de ijskoude auto om enkele onvergetelijke uren tussen the Wrapped Trees te vertoeven. Christo is over en weer aan het hollen met zijn blauwe helm op terwijl Jeanne-Claude de collectioneurs in de tentoon-
stelling met tekeningen ontvangt. Sylvia en Wolfgang Volz zijn op die eerste dag nog volop aan het fotograferen. Toevallig sta ik op de foto bij de boom aan de beek en zo op een Wrapped Trees-postkaart en op de website van

Christo en Jeanne-Claude
Het was wondermooi, eigenlijk niet te vergelijken met de foto’s en de video.
Gezien met de zon mee blinken de bomen als grillige zilveren ballonnen en accentueert de verpakking hun vorm. Tegen het licht wordt de stof transparant en vormen de takken, plooien en touwen een fantastisch kantwerk. Met het rode avondlicht zijn het net grote lichtende lampionnen. Dan wordt het weer vroeg donker en ijzig koud. Ik heb het meegemaakt.

Bedankt, Christo en Jeanne-Claude !


Wrapped Trees
© Christo

foto's
© Wolfgang Volz

Officiële site van
Christo en
Jeanne-Claude

Foto's op Flickr

rue Visconti

The Gates

Links

aangepast op
06/08/2012

site en tekst
©
K. Julien Cole