De rotsmassieven in Marche-les-Dames strekken zich uit over 2,5 km
op de linkeroever van de Maas, stroomafwaarts, ten oosten van Namen.
Ongeveer in het midden bevindt zich de rots waar koning Albert I gevonden werd.
(Le Rocher du Roi Albert, daar zo genoemd sinds 1934)
Bij die rots staan kruisbeelden en kapellen. Men zou kunnen denken
daar staan sinds de dood van koning Albert I.      Maar neen ....
op één eenvoudig herdenkingskruis op de helling en een overdekt altaar na, staan
de andere christelijke symbolen daar al veel langer. Groot was onze verbazing
toen we vernamen dat die rots al gedurende eeuwen genoemd wordt:
    "Le Rocher du Vieux Bon Dieu" of "Le Rocher du Grand Bon Dieu"
We hebben niet kunnen achterhalen hoe dat komt en ook niet waarom die oudere
religieuze symbolen daar geplaatst zijn, nl: een gesloten kapel met een Mariabeeld
(Mater Dolorosa 1686) en twee kruisbeelden waarvan één waarschijnlijk in
opdracht van Prosper d'Arenberg van het kasteel een kilometer stroomafwaarts.


Kruisbeeld geplaatst door Prosper d'Arenberg

In het bos, boven het rotsmassief, loopt een weg vanuit
de richting Namen naar de rotsen van Marche-les-Dames.
Die weg staat al eeuwen bij de houthakkers bekend als
La Voie Royale

(Le Roi Albert / Pierre Nothomb   1934   blz 165)

In "De Ardennen en de Maas" van Georges-Henri Dumont
lezen we: "Achter het woud van Marlagne, ooit een
gewijde plaats, rijst in Marche-les-Dames de brede
rotswand van Dolomietsteen op".

ferraris kaart 136 Andenne

Op de gedetailleerde Kabinetskaart van Ferraris 1777
staat er een christelijke symbool weergegeven bij die rots.
Kaart Andenne 136 rechtover het kasteel Brumaigne
aan de overkant van de Maas iets naar links

Koninklijke Bibliotheek van België

Hieronder de aanduidingen op een stafkaart van
het Nationaal Geografisch Instituut

N G I

De stafkaart 1/20.000 waar Marche-les-Dames op staat heeft als referentie: 47/3-4 La Bruyère Namur (nord)

Uit bovenstaande bevindingen blijkt dat er met die rots iets "goddelijks" is en was en dat
al eeuwen voor koning Albert I daar gevonden werd in de nacht van 17/18 februari 1934.
Niet met de andere rotsen van het massief in Marche-les-Dames, precies met die ene.
De rots waarvan wij ons afvragen of Van Eyck, die van de Maassstreek afkomstig is,
ze met het mystieke Hoofd op het paneel van de Rechtvaardige Rechters geschilderd heeft.
En dat zou dan juist op het moment geweest zijn dat Filips de Goede, waarmee zowel
Jan Van Eyck als Joos Vijd in nauw contact stonden, het Graafschap Namen kocht in 1421.

Koning Albert I en de Rots

alle pagina's                        volgende pagina >>


©
copyright 2004/2019
Karel Julien Cole