In 2004 was het zeventig jaar geleden dat de Rechtvaardiger Rechters verdwenen
en dat koning Albert I dood gevonden werd aan de rotsen in Marche-les-Dames.
Deze verjaardagen zijn niet onopgemerkt voorbijgegaan. De journalist Jacques A.M.
Noterman (+) schreef "De Val van Albert I" "Le Roi tué". Het is in dat boek dat Frans
op een oude persfoto van de rots frappante gelijkenissen meent te zien met de rots op
het verdwenen paneel van de Rechtvaardige Rechters. Geïntrigeerd zijn we met meer
oude foto's van de rots en afdrukken van de RR naar het massief in Marche-les-Dames
getrokken. Om de rotswand met de karakteristieke top goed te kunnen vergelijken met
de rots op het schilderij zouden we foto's nodig hebben vanuit het oosten en vanop een
zekere hoogte (zie witte pijl op foto verder) Nu zou dat mogelijk zijn met een drone.


Hieronder beschrijven we de rots in MLD vanuit
het oosten. Vergelijk wat we zien met het
verdwenen paneel van de Rechtvaardige Rechters.

Van de boshelling zien we westwaarts een rotsmassief
dat vanaf de weg trapsgewijs opstijgt naar het
plateau. Plots stopt de stijging en is er een diepte van
een tiental meter tot op een platform. Daardoor vormt
zich een rotspijler met een grote blok op de top.
Rechts van het platform bevindt zich een steile wand
met bovenaan het nu met bomen begroeide plateau.
Het platform van een paar vierkante meter is open. Daarachter zien we andere rotsen die vanaf de
Maas oprijzen. Onder het platform is er een
brede spleet van een tiental meter tot op de
boshelling waar het lichaam van koning Albert I
gevonden werd en nu een herdenkingskruis staat.

Het rotsmassief waar de rots van koning Albert I zich bevindt
gezien vanuit zuidelijke richting, van de overkant de Maas.
De witte pijl duidt de richting aan van waaruit we de rots
beschrijven en denken te herkennen op het in april 1934
verdwenen paneel van de Rechtvaardige Rechters.
Rechtsonder op de bovenstaande foto zien we de haag in de
vorm van een A, hoger op de helling is de koning gevonden.
Vanaf de plek bij de A is de foto hieronder genomen.


De pijl op de Rechtvaardige Rechters toont van waar de foto hierboven genomen is.
Op de foto is de top van de rotswand door de begroeiing amper zichtbaar.
Duidelijk zijn wel de karakteristieke bult en de rotsblok op de top.

.

In het boek van Vanden Gheyn uit 1921
"LE RETABLE DE L'AGNEAU MYSTIQUE DES FRERES VAN EYCK"
wordt de museumdirecteur Fierens-Gevaert geciteerd die
de rotsen op het retabel herkent als kalkrotsen zoals aan de Maas.


Geeft de vergelijking tussen de rots van koning Albert I
en de rots op de verdwenen Rechtvaardige Rechters
aan dat het om dezelfde rots gaat?

De gelijkenis is frappant vooral als men de rotsen
vanuit dezelfde hoek ziet, maar er is meer . . .

De Rots van de Goede God


kleurenafbeelding van het verdwenen
paneel van de Rechtvaardige Rechters

alle pagina's                      volgende pagina>>

©
copyright 2004/2019
Karel Julien Cole